คนไม่มีบุ ญวาสน าดีเท่านั้ นจะเลื่อนผ่า นบทความนี้

คนไม่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะ เลื่อนผ่าน บทความนี้

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ ‘ขับรถกลับบ้าน’ ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ……ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือ มรดก ไว้ให้คุณหรือไม่…… แต่อยู่ที่ ‘พ่อแม่แข็งแรง’ ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมี ‘คู่ชีวิต’ สวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่…..ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือ ‘เสียงปรบมือ’ เมื่อคุณมีเงินนั้น……ดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมา

ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่….. เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่า ‘มีเงิน’ เพราะยามเจ็บป่วย

‘นอนโรงwยาบาล’ มันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ ……อย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใด

ที่คุณ ‘ล้มป่วย’ ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ…….

อย่าอวด ‘รถยนต์’ ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่น

อย่าอวดว่ามี ‘บ้านหลังใหญ่โต’ วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน

บางคนไปท่องเที่ยวเพราะ ‘มีเวลามีเงิน’ ไม่มีใครให้พะวง บางคนชอบขี่จักรยานได้ออกกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่อนเร้น อยู่รายทาง

บางคนชอบ ‘เข้าวัดทำบุญ’ ภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ ในรสพระธssม….บางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ ‘สังคม’ อุทิศตนให้สาธาsณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัwยากรที่มีค่า

การเลี้ยงดูหลานเขาว่า แขนง แรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วย ‘ลูกสุดที่รัก’ และเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ของเลือดเนื้อเชื้อไข การดูแลสามี และภssยาสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำตาล ไม่มีวันคลายรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติ ‘พระอรหันต์’

สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใคร ‘สุขมัน’ สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บางคนสวรรค์อยู่ในบ้าน แค่เอนกายมีเพลงเบาๆ เขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันเรา

ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร และเอาอย่างใคร