‘เทwไท’ เสนอเปลี่ยนวิธีแ จกค่าเยียวยา 5พันบาท แบบใหม่

“เทพไท” ประชาธิปัตย์ ชงเปลี่ยนวิธี แจก 5 พัน เยียวยาโควิด-19 ให้คนไทยทุกคน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เอาเกณฑ์คนมีในบัญชีไม่เกิน 1 แสน

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ว่า

ถ้าดูตัวเลขจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรอง และแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือ

แม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่น ไม่เข้าเงื่อนไข แต่ได้รับผลกระทบ จึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าว

เช่น กลุ่มคนขับสามล้อ กลุ่มดารานักแสดง กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ และกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่ม จึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น

เหมือนเลือกปฎิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพ คนที่ถูกคัดกรองออกอีก ย่อมเกิดความไม่พอใจอย่างแน่นอน จึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

กระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบ และอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มอาชีพบางอาชีพ

จึงอยากเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ ในการเยียวยาผู้คนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยไม่เลือกสาขาอาชีพ แต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดือดร้อน

ที่ไม่มีอันจะกิน ไม่มีเก็บ ไม่มีใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยขอเสนอให้เยียวยาให้กับคนไทยทุกคน เดือนละ 5000 เป็นเวลา3-6เดือน ซึ่งจะใช้วงงบประมาณใกล้เคียงกัน

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ และต้องหารายได้เลี้ยงชีพด้วยตัวเอง 2.เป็นคนไทยที่มีบัญชีฝากในธนาคารต่างๆ

รวมยอดทุกบัญชีมีไม่เกิน 100,000 ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเก็บไม่มากพอ ที่จะดำรงชีพอยู่ได้ในเวลา6เดือน 3.เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเก็บ

สำหรับการเลี้ยงชีพ และไม่มีรายได้เหลือพอที่จะฝากกับธนาคารได้ ถ้าหากว่าใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อนี้ และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้ ก็สามารถโอนเข้าบัญชีฝากของผู้นั้นได้ทันที

ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติกันให้เสียเวลาของราชการ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว โดยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎร์ และบัญชีฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศ

ที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกัน จะไม่มีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องข้อมูล คุณสมบัติ ความเหลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยาอย่างแน่นอน “จึงอยากจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

หรือผู้ได้รับความเดือดร้อน จากโควิด-19 และยังไม่สายเกินไป ที่จะทบทวนวิธีการเยี่ยวยาดังกล่าว ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือ

พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์โควิด-19ในครั้งนี้อย่างเต็มที่” นายเทพไท กล่าว