พ่อค้าแม่ค้า อาชีพอิสระ เตรีຍมตัวกรอกข้อมูล 24 คำถาม ก่อนรับ 5พันบาท

หลังจากที่รัฐบาล เริ่มจ่ายเงินเยียวยา ไปแล้วในล็อตแรก 1.6 ล้านคน ซึ่งต่อมาในล็อตต่อไปที่จะถึงนี้ จะถึงคิวของ พ่อค้า แม่ขาย ซึ่งทางระบบ เราไม่ทิ้งกัน ได้ออกมาเพิ่มเติมในส่วนของการกรอกข้อมูลเกี่ยบกับอาชีพของตนเอง

ซึ่งบุคคลที่สามารถเข้าไปกรอกได้ คือต้องเป็นบุคคลที่ถูกปรับสถานะเป็น “ขอข้อมูลเพิ่มเติม” แล้วเท่านั้น วันนี้จะพาทุกคนมาดู 24 คำถาม สำหรับผู้ที่ลงอาชีพว่าค้าขาย จะเป็นการสอบถามสอบถามถึงเรื่องการค้าขายของท่าน

เช่น ท่านได้รับผลกระทบตอนไหน ตำแหน่งงานที่ทำปัจจุบัน รายได้ต่อเดือนหลังมีคำสั่งปิด ร้านที่ทำงานมีการปรับตัวอย่างไร ต้นทุนวัตถุดิบเท่าไร ต้นทุนในการจ้างพนักงานเท่าไร ต้นทุนจัดส่งสินค้าเท่าใด ระยะเวลาที่ท่านสต็อกของ, สถานที่ขายของเป็นแบบใด ฯลฯ

โดยคำถามทั้งหมดมีดังนี้

1. มีนายจ้างหรือไม่

2. ท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง

3. ท่านประกอบอาชีพจังหวัดใด

4. ประเภทสินค้าที่ขาย

5. ท่านได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไร

6. มีการจดทะเบียนการค้าหรือไม่

7. รายได้ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล

8. ลักษณะการรับเงินของกิจการก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19

9. ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาลท่านเปิดร้านกี่โมง

10. ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาลท่านปิดร้านกี่โมง

11. ลักษณะการให้บริการก่อนเกิดโควิด 19

12. จำนวนโต๊ะในร้านก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19

13. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด สถานที่ค้าขายของท่านอยู่ที่ไหน

14. ต้นทุนในการประกอบกิจการที่เป็นวัตถุดิบ

15. ต้นทุนในการประกอบกิจการที่เป็นค่าจ้างพนักงาน

16. ต้นทุนในการประกอบกิจการที่เป็นค่าจัดส่งสินค้า

17. ต้นทุนในการประกอบกิจการที่เป็นค่าเช่าร้าน

18. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด สถานที่ค้าขายของท่านเป็นแบบใด

19. ปัจจุบันมีบริการจัดส่งอาหารหรือไม่

20. ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด ท่านซื้อวัตถุดิบบ่อยแค่ไหน

21. ท่านซื้อวัตถุดิบจากที่ไหนบ่อยสุด

22. ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล ใน 1 วันท่านค้าขายกี่ชั่วโมง

23. ท่านได้รับผลกระทบตั้งแต่เมื่อไร

24. ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ที่ใด ระบุบุคคลอ้างอิง

ทั้งนี้ทีมงานสังคมออนไลน์ขอให้ทุกท่านได้รับการเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาลด้วยนะคะ

ข้อมูลจาก : เราไม่ทิ้งกัน , กะปุกดอทคอม