ใครบ้าง! ที่รับ ‘เราชนะ’ 3,500 แบบไม่ต้องลทบ.

ใครบ้าง! ที่รับ ‘เราชนะ’ 3,500 แบบไม่ต้องลทบ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ระลอกใหม่นี้ โดยมีโครงการ เราชนะ จ่ายค่าเยียวยาจำนวน 3,500 บ. 2 เดือน โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มกราคม 2564

เบื้องต้นคาดว่าเมื่อมาตรการชัดเจนแล้ว ประชาชนจะสามารถใช้ได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกจ้างรายวัน กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มเกษตรกร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านโครงการชื่อ “เราชนะ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง แถลงข่าวมาตรการ เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง พร้อมให้ข้อมูลถึงโครงการ

เราชนะ เพิ่มเติมว่า 1. “เราชนะ” ไม่เหมือน “คนละครึ่ง”: โครงการคนละครึ่งผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ แต่สำหรับโครงการเราชนะ

ใช้หลักคิดมาจากคนทั้งประเทศ ถ้าใครที่ไม่มีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วก็จะได้รับสิทธิเราชนะ ไม่ต้องสุ่มลงทะเบียนเหมือนคนละครึ่ง

2. “เราชนะ” ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ แต่ดึงฐานข้อมูลเดิม : ถ้าใครที่มีข้อมูลลงทะเบียนไว้กับโครงการต่างๆ แล้วเช่น บัตรคนจน คนละครึ่ง

เยียวยาเกษตรก็จะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม แต่ทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนเรื่องระบบอีกที

วิธีลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนผู้ที่มีสิทธิรับค่าเยียวยา เราชนะ ได้แก่ 1.ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล.คน จะได้เข้าร่วมอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

2.ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการของรัฐบาล ซึ่งเคยใช้แอปฯ เป๋าตัง เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล.คน (จะมีการพิจารณา หากเกินจะถูกตัดสิทธิ)

3.เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ประกอบด้วย 1. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล.คน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40

2.ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล.คน และ 3.ผู้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล.คน

จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล.คน

คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีเกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับนอัตโนมัติ

ซึ่งต้องรอรับผ่านแอปเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่มีฐานข้อมูลในแอปเป๋าตังจะได้รับผ่านพร้อมเพย์