‘เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น’ ทุ่ม 20 ล. ซื้อวัคซีนให้คนในหมู่บ้าน

‘เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น’ ทุ่ม 20 ล. ซื้อวัคซีนให้คนในหมู่บ้าน

นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า

ทางเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มีความพร้อมในการเตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน เพื่อคนในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

โดยการจัดซื้อวัคซีน ครั้งนี้ถือเป็นมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ที่กำลังระบาดเป็น

วงกว้างในขณะนี้ ที่ยังเป็นเรื่องที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างมาก โดยเฉพาะคนในพื้นที่เอง

ก็ได้รับผลกระทบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวอีกว่า ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ได้มีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกัน และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข ไร้ความกังวล สามารถกลับมาดำรงชีวิต

ได้ดังเดิมอีกครั้ง และเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดซื้อวัคซีน ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเอง

มีงบประมาณสำรองสะสมพร้อมดำเนินการได้ทันที จำนวน 20 ล้าน สำหรับประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

“เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มีงบประมาณสำรองสะสมพร้อมดำเนินการได้ทันที หากรัฐบาลอนุมัติให้ท้องถิ่นสามารถจัดซื้อได้ และถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน

ที่เกิดจากการระบาดที่อันตราย ตามกฎหมาย ช่วงนี้ทางเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ยังคงเน้นการประชาสัมพันธ์ ไปทั่วทุกหลังคาเรือน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่างๆ ดูแลตัวเอง และครอบครัว ให้มีการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

และงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เราเชื่อมั่นว่าวิกฤตการณ์นี้จะผ่านไปอย่างเร็ววัน และพี่น้องประชาชนจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้ง” นายกเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น กล่าว

และก่อนหน้านี้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเทศบาลนครนนทบุรี ก็ได้เสนอทุ่มงบประมาณท้องถิ่น 200 กว่าล้าน ฝากรัฐจัดหาซื้อวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อกระจายวัคซีนได้รวดเร็ว พร้อมเป็นเมืองต้นแบบให้กับเมืองอื่นๆ

แต่ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์กล่าวว่า เทศบาลก็เหมือนเป็นรัฐบาล เป็นภาครัฐแบบหนึ่ง กล่าวว่า “มองแง่ดี ถือว่าเขาอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนเพิ่มเติม

แต่จะต้องคุยรายละเอียดที่มากขึ้นกว่าเดิม เพราะจะมีประเด็นของกฎหมาย บทบาทหน้าที่ ภาระหน้าที่ และภาพรวมของประเทศควรเป็นอย่างไร การนำเข้าส่วนใหญ่ต้องผ่านรัฐบาล” นพ.โอภาส กล่าว