5 สายการบินดัง ยกเลิกเที่ยวบิน

5 สายการบินดัง ยกเลิกเที่ยวบิน

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน(ทย.)แจ้งว่าปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน รอบที่ 2 ส่งผลให้สายการบินต่างๆ เริ่มทยอยประกาศยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากโดยเฉพาะท่าอากาศยาน

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารลดลง เพราะส่วนใหญ่ไม่กล้าเดินทาง จากปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งรัฐบาลยังมีการประกาศข้อกำหนดการเดินทาง

ในบางพื้นที่ที่มีความควบคุมอีกด้วย โดยในวันนี้(7ม.ค.) ท่าอากาศยานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ จำนวน 3 แห่ง ถูกสายการบินต่างๆทยอยประกาศยกเลิกบางเที่ยวบิน

ประกอบด้วย 1.ท่าอากาศยานอุดรธานี สายการบินนกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับ ยังท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ

และนครศรีธรรมราช 2.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ท ไทยสมายล์ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับ

ยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และ3.ท่าอากาศยานขอนแก่น สายการบินไทยเวียตเจ็ท ไทยสมายล์ ไทยไลอ้อนแอร์ ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับ

ยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้ รายงานข่าวจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เปิดเผยสถิติการขนส่ง

ทางอากาศรายสัปดาห์ในช่วงสถานการณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พฤษภาคม 2563 ระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2563 ว่า ปริมาณผู้โดยสาร

ระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 9,393 คน เพิ่มขึ้น 15.8% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินพิเศษ

เพื่อนำคนไทยกลับเข้าประเทศและเที่ยวบินที่เข้ามารับชาวต่างชาติกลับประเทศ ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศ มีจำนวน 98,725 คน เพิ่มขึ้น 12.3% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา

สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 1,159 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้น 7.3% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 พบว่ามีสายการบิน

ที่ทำการบินในเส้นทางบินแบบประจำมีกำหนดภายในประเทศ 4 สายการบิน ได้แก่ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียดเจ็ต ส่วนในเส้นทางบินระหว่างประเทศไม่มีผู้ทำการบิน

ด้านปริมาณเที่ยวบินที่ขอจัดสรรเวลาการบินก่อนและหลังเกิดสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนการขอยกเลิกเที่ยวบินสะสม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 537,062 เที่ยวบิน

คิดเป็น 42.2% ของปริมาณเที่ยวบินที่ขอจัดสรรเวลาบินตามกำหนดการบินฤดูร้อน 2563 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ มีปริมาณ 13,072 ตัน เพิ่มขึ้น 1.3% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ มีปริมาณขนส่งสินค้าในภาพรวม 158 ตัน เพิ่มขึ้น 13.5% จากสัปดาห์ก่อน