วันลงทะเบียนอีก 1.6 ล้านสิทธิ์

วันลงทะเบียนอีก 1.6 ล้านสิทธิ์

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 2 แล้ว

จำนวน 2 ล.สิทธิ และยังไม่ได้สิทธิอีก 1.6 ล.สิทธิ กระทรวงการคลังจะประเมินการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งภายใน 14 วัน หรือภายใน 15 ม.ค. 64

จะมีการประเมินจำนวนผู้ที่ยังไม่ใช้สิทธิว่าเหลือจำนวนเท่าไหร่ และนำสิทธิจำนวนที่เหลือเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในรอบเก็บตกเหมือนกับโครงการคนละครึ่งเฟสแรกต่อไป

ส่วนจะมีคนละครึ่งเฟส 3 หรือไม่ ก็ต้องรอประเมินเช่นเดียวกัน ส่วนการขยายวงใช้จ่ายในโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 2 เดิมคนละ 3,500 บ. เป็น 5,000 บ.

ล่าสุด “คลัง” ออกมาย้ำชัดแล้วว่า ไม่มีแผนขยายวงใช้จ่าย คนละครึ่งเฟส 2 ในวงดังกล่าว ละหลังจากสรุปยอดสิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 2” ที่คงเหลือ ทั้งจากผู้ไม่เกณฑ์คุณสมบัติ

และผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ภาครัฐก็จะตัดเอาสิทธิ์จำนวนนี้ มารวมกับราว 5 แสนสิทธิ์จากผู้ไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสแรก

และเปิดให้ประชาชนรายนใหม่ได้ลงทะเบียนกันอีกครั้ง เพื่อรับ 3,500 บ. สำหรับใช้จ่ายแบบ co-pay คือ ผู้ใช้ออกครึ่งหนึ่ง-รัฐออกให้อีกครึ่งหนึ่ง ในวงไม่เกินวันละ 150 บ.

นั่นเท่ากับว่า ในวันที่ 14 ม.ค.64 ก็จะสามารถสรุปจำนวนยอดที่แท้จริง ที่จะนำมาเปิดให้ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2 ใหม่ในรอบเก็บตกได้ และคาดว่า อย่างเร็วที่สุด

ก็อาจจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 15 ม.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com และสำหรับใครที่พลาดจากการลงทะเบียนเข้าโครงการคนละครึ่ง ทั้งคนละครึ่งเฟสแรก

และ คนละครึ่งเฟส 2 ก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อม เพื่อจะได้ไม่พลาดลงทะเบียนรับ 3,500 บ. ไปใช้จ่าย ลดภาระกระเป๋าสตางค์ คุณสมบัติ : ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส

2 มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ

และใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้ การลงทะเบียนรับสิทธิ : สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2. เลือกเมนู ลงทะเบียน กดที่เมนู สำหรับประชาชน 3. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ กดยอมรับ 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว

เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ 5. กรอกรหัส OTP

ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน 6. เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS 7. ติดตั้งแอพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตน ข้อสำคัญ ที่ต้องจำให้แม่น ก็คือ ถ้าเราเป็นผู้โชคดี

กดรับสิทธิได้ทันแล้ว จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก