วิธีลงทะเบียน ‘เราชนะ’

วิธีลงทะเบียน ‘เราชนะ’

วันที่ 13 ม.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน

รายการ รวมใจ @ทำเนียบรัฐบาล และออกมาเปิดเผยความคืบหน้าถึงมาตรการเราชนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ กลุ่ม

ที่จะได้รับความช่วยเหลือเราชนะในรอบนี้นั้น มีมากถึง 30-35 ล. คน ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลืออย่างตรงจุด

ให้กับแรงงานนอกระบบ ไม่ใช่แรงงานในระบบ จึงออกมาเป็นโครงการเราชนะ ที่ช่วยจ่ายตังค์ 3,500 บ.

ต่อคน ต่อเดือน ครอบคลุมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 โดยคนที่ได้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า

แรงงานนอกระบบ วินมอเตอร์ไซค์ คนส่งอาหารเดลิเวอรี่ แท็กซี่ เป็นต้น ส่วนคนที่ไม่ได้ ได้แก่ คนที่อยู่ใน

ระบบประกันสังคม หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการของรัฐจะได้หมด และเติมตังค์

เข้าไปให้ในบัตร วิธีการลงทะเบียน ทำง่าย ๆ ใช้แค่บัตรใบเดียว โครงการเราชนะ ก็ต้องมีการลงทะเบียน วิธี

การลงทะเบียนไม่ยาก แค่ต้องการข้อมูล และเลขบัตรประชาชน ซึ่งครั้งนี้จะลดขั้นตอนลงไป ด้วยการใช้ข้อมูล

และแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว และใช้การจ่ายตังค์ อาจจะเป็นการจ่ายผ่านพร้อมเพย์ และคนที่มีรายได้น้อยก็จะจ่าย

ตังค์ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง หรือหากท่านเคยใช้คนละครึ่ง เป็นผู้ได้สิทธิในโครงการเราชนะ อาจจะมีการจ่าย

ตังค์เข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ของท่าน แต่รายละเอียดต่าง ๆ จะชัดเจนในวันอังคารหน้า (19 ม.ค. 2564)

ตอบคำถาม ทำไมจ่ายแค่ 3,500 บ. แค่ 2 เดือน เมื่อถามว่าทำไมจ่ายแค่ 2 เดือน นายอาคม เผยว่า

เราเองก็ต้องประหยัดตังค์ของเราเช่นกัน ก่อนหน้านี้เรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่ง ก็ให้ตังค์

3,500 บ. ส่วนตังค์จากเราชนะที่ให้ 3,500 บ. 2 เดือน เป็นการช่วยเหลือเยียวยา และถ้าไปบวกเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยเหลืออีก ก็จะครอบคลุมทั้งหมด