‘เทพไท’ แนะ ‘เราชนะ’ เยียวยาตามทะเบียนบ้าน

เห็นด้วยไหม? แจกเงินรายครัวเรือน
‘เทพไท’ แนะ ‘เราชนะ’ เยียวยาตามทะเบียนบ้าน 3,500 บาท นาน 3 เดือน

เทพไท เสนพง ส.ส.ประชาธิปัตย์ แนะรัฐบาลเยียวยา 3,500 เพิ่มเป็น 3 เดือน แจกรายครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน จากกรณีที่ประชุม ครม. ได้มีมติอนุมัติมาตราการเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก

การระบา๑รอบใหม่ของโsคโควิ๑-19 เยียวยาประชาชนให้ทุกกลุ่ม จำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน นั้น

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.64 ทางด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้แสดงความเห็นถึงมาตรการดังกล่าวว่า

ส่วนตัวอยากเสนอให้เยียวยาเป็นเวลา 3 เดือน เท่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน และอยากจะให้รัฐบาลทบทวนวิธีการเยียวยาใหม่เป็นรายครัวเรือนตามบัญชีทะเบียนบ้าน

ของสำนักทะเบียนราษฏร กระทรวงมหาดไทย ยกเว้นครอบครัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ

ที่ได้รับเงินเดือนประจำจากรัฐบาลอยู่แล้ว มั่นใจว่าจะมีผู้ได้รับการเยียวยาครบทุกครัวเรือนไม่มีการตกหล่น และเป็นธรรมกับคนไทยทุกคนด้วย

ส่วนวิธีการลงทะเบียนนผ่านแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซด์ใหม่ หรือจะใช้ฐานข้อมูลเก่าในโครงการเราไม่ทิ้งกันตอนช่วงโควิ๑-19 sะบา๑รอบแรก ตนมองว่ามีจุดอ่อนและปัญหาตามมามากมาย ทำให้คนจนผู้ได้รับผลกระทบจริงไม่ได้รับการเยียวยา

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า

ตนเห็นด้วยกับ 4 มาตรการของรัฐบาล ที่บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแwร่ระบา๑ของเชื้oไวsัสโควิ๑-19 รอบ2 คือ1.ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.64

โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 2.ลดค่าน้ำ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.64

เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก 3.ลดค่าอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home

และสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชัน”หมอชนะ”ฟรีโดยไม่คิดค่าดาต้า 3 เดือน และ4.มาตรการคนละครึ่ง ให้ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้

นายเทพไท กล่าวต่อว่า สำหรับการจะเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือนนั้น ส่วนตัวอยากเสนอให้เยียวยาเป็นเวลา3เดือน เท่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน

แต่ยังไม่ทราบวิธีการเยียวยาของรัฐบาลที่ชัดเจน ว่าจะใช้แนวทางการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็ปไซด์ใหม่ หรือจะใช้ฐานข้อมูลเก่าในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ตอนช่วงโควิ๑-19 ระบา๑รอบแรกหรือไม่ เพราะวิธีการดังกล่าว มีจุดอ่อนและปัญหาตามมามากมาย ทำให้คนจนผู้ได้รับผลกระทบจริง ไม่ได้รับการเยียวยา แต่บางครัวเรือนกลับได้รับการเยียวยาหลายคน จึงอยากจะให้รัฐบาลทบทวนวิธีการเยียวยาใหม่